Wat is yoga?

WAT IS YOGA?

Er zijn al zoveel benamingen voor yoga maar wat is het eigenlijk? Wat wij als yoga kennen is voornamelijk het fysieke deel, heerlijk om te doen en goed voor het lijf.

VOORDELEN VOOR JOU:
· Gewichtsverlies;
· Vergroot concentratievermogen;
· Vermindert mentale vermoeidheid;
· Slaap verbetert;
· Immuniteit wordt verhoogd;
· Vergroot uithoudingsvermogen, spiertonus en flexibiliteit;
· Positief effect op gevoel van eigenwaarde en lichaamsbeeld;
· Invloed op ontspannenheid en aankunnen van stressfactoren;
· Versterkt de longen en bevordert een gezonde hartactiviteit.

HATHA YOGA
Hatha yoga is de overkoepelende term voor de fysieke vormen van yoga. Een bewegingstherapie dat erop gericht is de verschillende krachten die u heeft te verenigen. Voorbeelden van krachten die soms als tegenstellingen ervaren kunnen worden zijn spanning en ontspanning, lichaam en bewustzijn. Door oefeningen kunt u bewust worden van de lichaamshouding, de uitlijning en het bewegingspatroon. Tevens maakt dit het lichaam flexibeler en helpt het ontspannen, zelfs in een stressvolle omgeving.

Een van de belangrijkste grondleggers, Krishnamacharya combineerde de spiritualiteit van yoga met fysieke gezondheid, omdat het voor een persoon moeilijk is om zich te ontwikkelen als er een fysiek probleem is. Hij was van mening dat ieder persoon absoluut uniek is en hij voelde dat het belangrijkste is om yoga af te stemmen naar de individuele capaciteit. Dit betekent dat yoga voor ieder persoon verschillend zal zijn.

Een yogales bevat een evenwichtige verdeling tussen staande, zittende en liggende houdingen, asana genoemd. Alle bewegingsmogelijkheden van wervelkolom en gewrichten komen aan bod. In elke houding zoek je naar het juiste evenwicht tussen ontspanning en kracht. De houdingen variëren van subtiel tot uitdagend en kunnen aangepast worden aan ieders mogelijkheden.

IYENGAR YOGA
In een Iyengar yogastudio valt als eerste de hulpmiddelen op, yogaprops genoemd. Voorbeelden zijn touwen, dekens, riemen, blokken, en stoelen. De yogaprops worden gebruikt om het lichaam te ondersteunen, maar ook om verder te leren en te durven gaan. Gebruik van yogaprops heeft meerdere resultaten. Je kunt een houding tot je maximale capaciteit uitvoeren en comfortabel blijven. Dit ondersteunt de ontwikkeling in de yogabeoefening. Een ander resultaat is dat je langer in een yogahouding kunt blijven. Het lichamelijk effect wordt groter, de aandacht wordt dieper en de geest verstilt.
De grondlegger van Iyengar yoga B.K.S. Iyengar kwam op zijn zestiende in de leer bij de gerenommeerde yogaleraar Krishnamacharya. Wat begon als een manier om met zijn lichamelijke problemen om te gaan werd een levensmissie.

SASWITHA YOGA
Saswitha Yoga is een vorm van yoga die uitgaat van de eenheid van lichaam en bewustzijn waarbij de adem de verbinding vormt. Kenmerkend voor Saswitha Yoga is de manier waarop je de adem gebruikt als middel om in jezelf die verbinding te ervaren.
De klassieke āsana’s voer je eerst dynamisch uit, als voorbereiding tot de statische houding. De adem is de dragende kracht in elke beweging. Door concentratie op de adem ontstaat een meditatieve aandacht die leidt tot verstilling.

ASHTANGA YOGA EN VINYASA YOGA
Ashtanga Yoga is een uitdagende yogavorm. De grondlegger K. Pattabhi Jois is ook in de leer geweest bij Krishnamacharya. Een bekende term in deze yogavorm is bijvoorbeeld ‘Mysore style’. Dit is een les waarin de yogadocent niet meedoet maar observeert. Jij hebt je eigen yogabeoefening en de yogadocent adviseert waar nodig. Er wordt uitgegaan van een vaste serie van houdingen en een beginner start met de ‘primary series’.
Een andere term is ‘Vinyasa’, een Sanskrit woord, en betekent ‘op een speciale wijze plaatsen’. De houdingen worden op de beweging van de adem op een dynamische wijze verbonden.   Vinyasa Yoga of Power Yoga, zoals het soms ook wordt genoemd, heeft daarmee veel gemeen met Ashtanga Yoga met als voornaamste verschil dat er geen vaste serie van houdingen is. Er wordt veel meer gespeeld met de mogelijke houdingen.

Bij Ashtanga Yoga kom je op de yogamat en begint je beoefening van de vaste reeks tot de houding die nog niet haalbaar is voor jou. Hierin verschilt Ashtanga Yoga duidelijk van Iyengar Yoga. Wanneer een houding nog niet bereikbaar is laat je binnen Ashtanga Yoga de houding even voor wat het is. Regelmatige beoefening van de houdingen die je wel kunt beoogt de flexibiliteit te bewerkstelligen om de volgende houding te bereiken. Een Iyengar Yogadocent zal je echter zo goed mogelijk de houding uit laten voeren met behulp van yogaprops. Door zo comfortabel mogelijk zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke beoefening van de houding te komen beoogt Iyengar Yoga de yogabeoefening te verdiepen en ontwikkelen.

PILATES                                                                                                                                                                          Pilates aangeboden door TotYoga zijn de matoefeningen zoals Joseph Pilates deze presenteert in ‘Return to Life Through Contrology’. Het zijn 34 oefeningen die in zwaarte oplopen. Een Pilates les is aandacht voor de core van het lichaam, je romp of je kern: een korset van spieren rondom je rug, buik en bekken. Joseph Pilates sprak zelf van het “powerhouse”, waar de kracht vandaan komt en het een workout is voor het hele lichaam. Hij noemde zijn methode “contrology”, een studie van de geest die het lichaam beheerst. Zijn visie is dat we door de verbinding tussen lichaam en geest onze innerlijke kracht vinden.