Jitske Hoitsma-Jaarsma

Jitske verzorgt de Feldenkrais groepslessen. Zij vertelt jou graag haar levensloop op weg naar de Feldenkrais Methode.

Na behalen van het diploma fysiotherapie in 1965 ben ik vrijwel altijd in het vak van fysiotherapie werkzaam geweest. Grotendeels in mijn zelfstandig gevestigde praktijk in Geldrop, in Goes en sinds 1986 in Reeuwijk)

Groeiend inzicht en verwondering omtrent de bewegende mens, maakte mij duidelijk dat degene onder mijn cliënten, die het opbrachten om zelf actief meer te bewegen en helemaal degene die regelmatig een oefenprogramma af werkten uiteindelijk veel beter af waren met betrekking tot hun motoriek en fysiek welbevinden.

Dit inzicht deed mij in 1986 besluiten om groepslessen ..Gymnastiek op maat… op te zetten. Deze aanpak voorzag in een behoefte.  Mijn gymlessen waren op maatwerk gebaseerd om meer met aandacht te leren bewegen. 

Een zoektocht naar inspiratie voor mijn groepslessen –Gymnastiek op maat– volgde, totdat ik in 1991 met de Feldenkrais Methode in aanraking kwam. (Genoemd naar de grondlegger; de  natuurkundige Dr. Moshe Feldenkrais, 1904-1984.) Vanaf het eerste moment ervoer ik een soort thuiskomen. 

Onbewust was ik naar deze aanpak al lange tijd op zoek. 

  • Dr. Moshe Feldenkrais zegt: ik ontwikkel niet een bewegingssysteem met voorgeschreven regels of navolgen van een speciale filosofie of gedachtegang. 
  • Feldenkrais zegt: ik ontwikkel een flexibel brein, niet een flexibel lichaam. Met als resultaat: meer gemak, vanzelfsprekendheid en ontspanning.

Niet de beweging, maar het gevoeliger worden en beter gewaarworden van onszelf is het effect van dit leerproces

In Reeuwijk gaf ik 35 jaar lang groepslessen, waarvan de laatste 25 jaar naast de -gym op maat- ook specifieke Feldenkrais lessen.  

Er is maar één manier om er achter te komen wat de Feldenkrais methode voor u kan doen is het zelf ervaren! Ik kan ook niet uitleggen hoe een sinaasappel smaakt.

Algemene informatie: www.feldenkrais.nl