Algemene voorwaarden

Gezondheidsrisico
De yogalessen worden gevolgd op eigen risico. De oefeningen mogen geen pijn doen of het lichaam belasten. Bij twijfel is het beter de behandelend arts te raadplegen over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor mensen met chronische klachten of na een operatie. 

Beroepscode
De yogadocent is aangesloten bij de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN) en leeft de beroepscode van de VYN na.

Verlenging abonnement
Verlenging is stilzwijgend en betaling is vooraf. 

Maandabonnemnet
Incasso maandabonnemnet is via automatisch incasso.
Mollie Payments verzorgd namens Momoyoga het automatisch incasso.
Bij een mislukt incasso zal per mail verzocht worden de betaling te verzorgen. Aan een mislukt automatisch incasso zijn  kosten verbonden. De kosten van 1 euro zullen doorberekend worden in het abonnement. 

Kwartaalabonnement
U ontvangt een factuur voor het kwartaalabonnement waarna u binnen 14 dagen zelf zorgdraagt voor overboeking via uw bank. 

Afzeggen yogales door deelnemer
We vragen je om je uiterlijk 12 uur voor de yogales via het online lesrooster af te melden. Je kunt direct kijken waar in het rooster gelegenheid is deze les in te halen. Indien je je niet uiterlijk 12 uur voor de les afmeldt vervalt het recht van inhalen en ontvang je geen restitutie voor deze yogales. Voor privélessen geldt dat afmelding via WhatsApp of mail mogelijk is uiterlijk 24 uur voor de privéles. 

Afzeggen yogales door TotYoga
Door onverwachte omstandigheden kan het een enkele keer voorkomen dat de yogales niet doorgaat. Voor deze yogales ontvang je geen restitutie. Indien binnen een kwartaal tweemaal een yogales niet doorgaat zonder bericht vooraf (minimaal 12 uur) zal restitutie plaatsvinden vanaf de tweede gemiste yogales. Wij behouden ons het recht voor lessen waar minder dan 5 personen voor ingeschreven staan te annuleren. Wij informeren u tijdig. Deze les houdt u tegoed en kunt u op ander tijdstip volgen binnen de abonnementsperiode.

Korte onderbreking yogalessen door TotYoga
Voor verplichte bijscholing, korte vakantie en bijzondere omstandigheden kunnen lessen door de yogadocent afgezegd worden. Restitutie is niet mogelijk.

Nationale feestdagen
Op nationale feestdagen is de yogastudio gesloten. Ook in de periode tussen kerst en oud- en nieuw is de yogastudio gesloten. Lessen kunnen ingehaald worden. Je ontvangt geen restitutie voor een gemiste les.

Langere onderbreking lessen door TotYoga
Bij afzegging van de yogalessen van een week en langer wordt het abonnement verlengd met de afwezige periode.

Inhalen yogales
Voor alle in te halen yogalessen geldt dat de les ingehaald dient te worden binnen het abonnement en enkel ingehaald kunnen worden indien het lesrooster dit toelaat. 

Aangepast rooster
Tijdens schoolvakanties kan er sprake zijn van een aangepast vakantierooster. 

Aansprakelijkheid
TotYoga is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade aan persoonlijke eigendommen voor, tijdens en na de yogalessen.

Klachten:
Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met je op te lossen. Lukt dat niet dan geldt dat het klachtenreglement van de VYN.

Opzegtermijn
Een kwartaalabonnement is opzegbaar na het einde van een kwartaal. Een maandabonnement ga je aan voor tenminste 3 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar.

Registratie Momoyoga
Voor het boeken van lessen maakt TotYoga gebruik van het online systeem van Momoyoga. Uw naam, geslacht en mailadres en indien nodig bankgegevens zullen opgenomen worden in het online systeem.

Eenzijdig wijzigingsbeding
Algemene voorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. Wellicht zijn veranderingen nodig door verdere professionalisering van de onderneming of een aanpassing aan geldende wetgeving.