Algemene voorwaarden

Gezondheidsrisico
De yogalessen worden gevolgd op eigen risico. De oefeningen mogen geen pijn doen of het lichaam belasten. Bij twijfel is het beter de behandelend arts te raadplegen over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor mensen met chronische klachten of na een operatie.

Beroepscode
De yogadocent is aangesloten bij de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN) en leeft de beroepscode van de VYN na.

Voorwaarden onbeperkt abonnement
Twee yogalessen per week zijn gegarandeerd en kun je reserveren in het online lesrooster. Overige yogalessen zijn op basis van beschikbaarheid en kun je per week inroosteren.

Verlenging abonnement
Verlenging is stilzwijgend en betaling is vooraf. Voor einde abonnement ontvang je een mail over verlenging en betaling.

Vakantie deelnemer
Een maandabonnement kun je een keer per kalenderjaar voor maximaal een maand stil zetten. Een kwartaalabonnement kun je een keer per kalenderjaar een maand verlengen zonder extra betaling.

Inhalen yogales
We vragen je om je uiterlijk 24 uur voor de yogales via het online lesrooster af te melden. Je kunt direct kijken waar in het rooster gelegenheid is deze les in te halen. Je kunt de yogalessen binnen de abonnementsperiode inhalen. Indien je je niet binnen 24 uur voor de les afmeldt vervalt het recht van inhalen en ontvang je geen restitutie voor deze yogales. Voor privélessen geldt dat afmelding via WhatsApp of mail mogelijk is uiterlijk 24 uur voor de privéles.

Afzeggen yogales door TotYoga
Door onverwachte omstandigheden kan het een enkele keer voorkomen dat de yogales niet doorgaat. Voor deze yogales ontvang je geen restitutie. Indien binnen een kwartaal tweemaal een yogales niet doorgaat zonder bericht vooraf (minimaal 24 uur) zal restitutie plaatsvinden vanaf de tweede gemiste yogales.

Korte onderbreking yogalessen door TotYoga
In een kalenderjaar kunnen twee afzonderlijke weken door de yogadocent de yogalessen afgezegd worden voor bijscholing of korte vakantie. Deze twee weken zijn ingecalculeerd in de abonnementsgelden.

Vakantie TotYoga
Afzegging van de yogalessen langer dan een week worden 3 maanden van te voren aangegeven en het abonnement wordt verlengd met de afwezige periode. De afwezige periode is nooit langer dan 4 weken.

Nationale feestdagen
Op nationale feestdagen is de yogastudio gesloten. Yogalessen kunnen ingehaald worden op een ander moment indien het lesrooster dit toelaat. Je ontvangt geen restitutie voor een gemiste yogales.

Aansprakelijkheid
TotYoga is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade aan persoonlijke eigendommen voor, tijdens en na de yogalessen.

Klachten:
Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met je op te lossen. Lukt dat niet dan geldt dat het klachtenreglement van de VYN.

Opzegtermijn
Een kwartaalabonnement is opzegbaar na het einde van een kwartaal. Een maandabonnement ga je aan voor tenminste 3 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar.

Registratie Momoyoga
Voor het boeken van lessen maakt TotYoga gebruik van het online systeem van Momoyoga. Uw naam en mailadres zullen opgenomen worden in het online systeem.