Algemene voorwaarden

Beroepscode

TotYoga is aangesloten bij de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN) en leeft de beroepscode van de VYN na.

Registratie Momoyoga

Voor het boeken van lessen maakt TotYoga gebruik van het online systeem van Momoyoga. Je naam, geslacht en mailadres en indien nodig bankgegevens zullen opgenomen worden in het online systeem.

Maandabonnement

Betaling van het maandabonnement is altijd vooraf via automatisch incasso.

Mollie Payments verzorgt namens Momoyoga het automatisch incasso.

Bij een mislukt incasso zal per mail verzocht worden de betaling te verzorgen. Aan een mislukte automatisch incasso zijn kosten verbonden. De kosten van 10 euro zullen doorberekend worden in het abonnement. 

Kwartaalabonnement

Je ontvangt voorafgaande aan het kwartaalabonnement een factuur waarna je binnen 14 dagen zelf zorg draagt voor overboeking. Tussen twee en drie weken voor het einde van uw kwartaalabonnement ontvang je een factuur voor een nieuw kwartaalabonnement. Bij betaling ga je akkoord voor de periode van het kwartaal. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Opzegtermijn

Een kwartaalabonnement is opzegbaar bij het einde van de periode van het kwartaal. Een maandabonnement ga je aan voor tenminste 3 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar. Verstuur de opzegging per mail. De datum dat je de mail verstuurd, start de opzegging van een maand. Binnen deze maand kan een incasso plaatsvinden. We bespreken welke einddatum het beste bij je past. 

Tijdelijk stopzetten maand- of kwartaalabonnement

Er wordt vanuit gegaan dat de abonnementen aansluitend worden afgenomen. Wanneer een abonnement niet aansluitend wordt afgenomen wordt het als een nieuw abonnement gezien en kan niet gegarandeerd worden dat jouw plek beschikbaar blijft.

Abonnement Feldenkrais

Feldenkrais deelnemers maken geen gebruik van het online rooster.

Het abonnement wordt aangegaan voor een vaste periode. Betaling is vooraf. Restitutie is niet mogelijk. 

Afzeggen les door deelnemer

We vragen je uiterlijk 12 uur voor de les via het online rooster af te melden. Je kunt direct kijken waar in het rooster gelegenheid is deze les in te halen. Indien je je niet uiterlijk 12 uur voor de les afmeldt via het online lesrooster vervalt het recht van inhalen. Restitutie van een les is niet mogelijk.

Voor privélessen geldt dat afmelding via WhatsApp of mail mogelijk is uiterlijk 24 uur voor de privéles. 

Afzeggen les door TotYoga

Wij behouden ons het recht voor lessen waar minder dan 5 personen voor ingeschreven staan te annuleren. Wij informeren je tijdig.  Je kunt deze lessen inhalen. Restitutie is niet mogelijk.

Voor verplichte bijscholing, korte vakantie of door bijzondere omstandigheden kunnen lessen door TotYoga afgezegd worden. Je kunt deze lessen inhalen. Restitutie is niet mogelijk.

Bij afzegging van de lessen van een week en langer wordt het abonnement verlengd met de afwezige periode.

Nationale feestdagen

Op nationale feestdagen is TotYoga gesloten. Ook in de periode tussen kerst en oud en nieuw is de yogastudio gesloten. Lessen op Kerstavond en Oudejaarsavond komen te vervallen. Lessen kunnen ingehaald worden. Je ontvangt geen restitutie voor een gemiste les.

Inhalen les

Voor alle in te halen lessen geldt dat de les ingehaald dient te worden binnen het abonnement en enkel ingehaald kan worden indien het lesrooster dit toelaat. Voor het inhalen van lessen kun je geen aanspraak maken op jouw vaste tijdstip of vorm van les. 

Aangepast rooster

Tijdens schoolvakanties kan er sprake zijn van een aangepast vakantierooster. 

Gezondheidsrisico
De lessen worden gevolgd op eigen risico. De oefeningen mogen geen pijn doen of het lichaam belasten. Bij twijfel is het beter de behandelend arts te raadplegen over het volgen van lessen. Dit geldt ook voor mensen met chronische klachten of na een operatie. 

Aansprakelijkheid
TotYoga is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade aan persoonlijke eigendommen voor, tijdens en na de lessen.

Klachten:
Bij klachten probeert TotYoga deze samen met je op te lossen. Lukt dat niet, dan geldt het klachtenreglement van de VYN.

Eenzijdig wijzigingsbeding

Algemene voorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. Wellicht zijn veranderingen nodig door verdere professionalisering van de onderneming of een aanpassing aan geldende wetgeving.